▼ INFO - IN ENGLISH ▼

.

  • an etno-futuristic non-commercial artistic project presenting Polish culture in Republic of Korea through two premiere concerts at two important large-scale Korean artistic events, performed by by esteemed modern Polish artists creatively re-interpreting Polish folk and traditional music in modern ways; due to COVID-19 pandemic the concerts had to take an “online” form;
  • prepared in international partnership with two of top Korean music festivals: Jeonju International Sori Festival and Jarasum Jazz Festival;
  • involved valued Polish music artists such as Hańba!, The Bartenders, Duże Pe, Eldo, Kuba Kozak and Gorg (of Vavamuffin and Transmisja);
  • co-funded by the Minister of Culture and National Heritage of Republic of Poland.

.

▼ INFO - PO POLSKU ▼

.

  • etno-futurystyczny niekomercyjny projekt artystyczny prezentujący polską kulturę w Republice Korei za pomocą dwóch premierowych koncertów cenionych współczesnych polskich artystów twórczo reinterpretujących muzykę ludową i tradycyjną w nowoczesny sposób, zaprezentowanych na dwóch koreańskich wydarzeniach artystycznych o istotnej skali; ze względu na pandemię COVID-19 koncerty te musiały przybrać formę „online”;
  • zrealizowany w toku międzynarodowej współpracy z dwoma czołowymi koreańskimi festiwalami muzycznymi: Jeonju International Sori Festival i Jarasum Jazz Festival;
  • z udziałem cenionych polskich artystów takich jak Hańba!, The Bartenders, Duże Pe, Eldo, Kuba Kozak i Gorg (z grup Vavamuffin i Transmisja);
  • projekt współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

.

▼ VIDEO MATERIALS ▼

.

.

.