▼ INFO - IN ENGLISH ▼

.

 • a non-commercial artistic project presenting Polish culture in Czech Republic through five performances of esteemed modern Polish artists at two important large-scale artistic events happening in Prague;
 • prepared in international partnership with Czech NGO My.Aktivity, with Polish Institute in Prague and with two important art venues in Prague: Cross Club and La Fabrika;
 • involved valued Polish music artists such as Lao Che, Hańba!, Lua Preta, Dreadsquad x Kasia Malenda and GLOBAL DIGGERS;
 • co-funded by the Minister of Culture and National Heritage of Republic of Poland and by the Adam Mickiewicz Institute
 • .

  ▼ INFO - PO POLSKU ▼

  .

 • niekomercyjny projekt artystyczny prezentujący polską kulturę w Republice Czeskiej, poprzez pięć występów uznanych współczesnych polskich artystów w toku dwóch wydarzeń artystycznych o istotnej skali odbywających się w Pradze;
 • zrealizowany w toku międzynarodowej współpracy z czeskim NGO My.Aktivity, z Instytutem Polskim w Pradze i z dwoma istotnymi przestrzeniami artystycznymi w Pradze: Cross Club i La Fabrika
 • z udziałem cenionych polskich artystów takich jak Lao Che, Hańba!, Lua Preta, Dreadsquad x Kasia Malenda i GLOBAL DIGGERS;
 • współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez Instytut Adama Mickiewicza.
 • .